Prawo budowlane i nieruchomości

  • doradztwo prawne przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych,
  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane,
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych i innych niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • przygotowywanie umów deweloperskich,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
  • kompleksowa obsługa prawna firm budowlanych, deweloperów, agencji pośrednictwa handlem nieruchomościami,
  • tworzenie i analiza umów zawieranych z podwykonawcami i konsorcjantami.