Prawo pracy

  • opracowywanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji,
  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy,
  • dochodzenie odszkodowań od pracowników lub pracodawców,
  • reprezentacja przed ZUS,
  • kompleksowe wsparcie prawne w omawianym zakresie.