Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • sporządzanie wniosków o upadłość likwidacyjną,
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców w kontekście prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
  • doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego,
  • obsługa prawna przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym,
  • pomoc prawna dla wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • przygotowywanie zabezpieczeń prawnych, mających chronić przed skutkami upadłości kontrahentów,
  • opracowywanie umów i dokumentów dotyczących sprzedaży majątku w toku postępowania upadłościowego,
  • pomoc prawna dla uczestniczących w postępowaniu upadłościowym - syndyków i nadzorców sądowych,
  • reprezentacja klientów na zgromadzeniach wierzycieli i w ramach prowadzonych postępowań sądowych,
  • doradztwo w ramach postępowań karno-gospodarczych, przy zarzutach przestępstwa przeciwko wierzycielom, niegospodarności, kwestiach dotyczących utrudniania dochodzenia roszczeń i innych.