Zamówienia publiczne

  • obsługa prawna procesu uzyskiwania zamówienia publicznego,
  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
  • przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego,
  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • reprezentacja przed KIO i sądami powszechnymi,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych.