Prawo rodzinne

  • prowadzenie spraw o rozwód i separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • sprawy o alimenty,
  • rozdzielność majątkowa,
  • ustalanie ojcostwa,
  • kontakty z dzieckiem i władza rodzicielska,
  • kompleksowe wsparcie prawne w omawianym zakresie.