Kontrakty handlowe

  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów,
  • asysta prawna w procesie negocjacji umów,
  • doradztwo w rozwiązywaniu kwestii spornych powstałych w toku realizacji umów,
  • pomoc prawna przy rozwiązywaniu i wypowiadaniu umów,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.