Spory sądowe

  • opracowywanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji,
  • pełne zastępstwo procesowe - dokonywanie wszystkich czynności procesowych oraz reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych,
  • udział w pozasądowych negocjacjach, będących elementem sporu sądowego,
  • windykacja należności.