Prawo gospodarcze i spółek

  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
  • rejestracja spółek,
  • likwidacje i przekształcenia spółek,
  • opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz umów handlowych,
  • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego,
  • reprezentacja w sporach pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami a spółką, w tym w ramach postępowania o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.